I 2009 fik Alma Bekturganova Andersen, forkvinde for Verdens kvinder i Danmark og ansat ved VerdensKulturCentret (som nu hedder Union), ideen til et internationalt kvindekor, og hun kontaktede Tatiana Kisselova Gudnæs, som sagde ja til at påtage sig rollen som dirigent og organisator.

Trods bump og vanskeligheder på vejen, har tiden siden da været en rejse frem mod at koret i dag er solidt og velfungerende med helt sit eget, genkendelige musikalske og kunstneriske udtryk.

Omgangssproget i koret er dansk, men vi synger sange på langt over 30 forskellige sprog. Hver gang vi får et medlem, der repræsenterer en ny kultur og et nyt sprog, så benytter vi lejligheden til at indøve en sang på det pågældende sprog.

Flere af korets nuværende medlemmer har været med fra de første år, og der kommer hele tiden nye til. Selv de sangere, der af forskellige årsager ikke længere er en del af Verdens Sangfugle, lever videre i vores repertoire gennem de sange på deres eget sprog, som de i sin tid bragte med ind i koret.

En væsentlig del af korets liv består i at komme ud og give koncerter. At stå over for et medlevende publikum er en af de største motivationsfaktorer for alle medlemmer, og er samtidig en af de måder, vi dækker nogle af korets udgifter og dermed holder prisen for deltagelse nede.

Verdens Sangfugle har siden efteråret 2018 været en del af aftenskolen KulturMix, og begge parter er rigtig glade for arbejdsfordelingen, hvor KulturMix tager sig af alt det organisatoriske og administrative, men overlader alt, hvad der angår det musikalske og kreative til korets medlemmer og dirigenten.