Kom og syng med os!

Verdens Sangfugle øver hver tirsdag fra 18:30-20:15 på Mølle Allé 26, 2500 Valby. Vi optager meget gerne nye medlemmer af koret, men foreslår at du kommer på prøve en gang eller to, inden du beslutter dig endeligt. Aftal meget gerne på forhånd, hvornår du kommer ved at sende en sms til 22 27 30 84.

Vi har ingen formelle krav til forudgående korerfaring eller sangstemme, så hold dig ikke tilbage, hvis du synes det lyder tillokkende at blive en del af vores fællesskab. Vær dog forberedt på, at Tatiana er ambitiøs på korets vegne! Hun forventer, at alle nye sangere gør en indsats, der står mål med det engagement hun og resten af koret lægger i at skabe det unikke udtryk, der i snart 15 år har været korets kendetegn.

Koret er internationalt, og vi synger på alle de sprog, som medlemmerne repræsenterer. Vi er derfor særlig glade, når vi får et nyt medlem med et sprog, vi endnu ikke har i koret, og dermed giver os mulighed for at udvide vores repertoire.

Det er vigtigt for os, at deltagergebyret ikke må være det, der står i vejen for at deltage i koret. Vi holder derfor prisen for deltagelse på et meget beskedent niveau - lige nu 350 kr. for et halvt år, 150 kr., hvis man er pensionist.