Nye medlemmer

Bliv medlem af koret

Medlemskab af Verdens Sangfugle administreres af aftenskolen KulturMix. Hvis du ønsker at blive en del af vores multikulturelle kvindefællesskab, skal du derfor sende en e-mail til rune@aftenskolerne.dk eller ringe til KulturMix på 70 22 21 09 og spørge efter Rune Riismøller. Du vil derefter blive kontaktet af Tatiana eller en anden repræsentant for koret.

dof